Isporuka 2-4 radna dana putem AKS-a. Troškovi isporuke: 400 din.
060/0230-440
Radnim danima 8-16, subotom 8-14 časova

Saobraznost i reklamacija

Saobraznost

     Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Trgovac je dužan da izda garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kom Trgovac odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraći od 12 meseci.

Garancija na saobraznost artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca.

     Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Micron Incorporated d.o.o. odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na office@microninc.rs

Reklamacije

Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda se može, u zavisnosti od trenutka pojave nedostatka u funkcionisanju proizvoda, svrstati u jednu od sledećih kategorija

 • DOA – Dead on Arrival je reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad.
  To znači sledeće: isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji. U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost. U koliko kurir ne sačeka da proverite paket rok za reklamaciju je 14 dana.
  U koliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku, u koliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranje paketa dužniste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena. Ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom.
 • Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda.
  U ovom slučaju, robu odnosite u maloprodaju gde ste proizvod kupili i gde ga možete reklamirati. Ako ste proizvod kupili preko web-a, kontaktirate maloprodaju na telefonski broj koji se nalazi na našoj stranici i oni će Vas uputiti na kurirsku službu koja će da preuzme neispravan proizvod i dostave ga našoj službi reklamacija.
 • Reklamacija na oštećenu pošiljku
  Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome.

Servisiranje i povrat novca

Povraćaj novca kupcu se vrši u slučaju da nismo u mogućnosti da otklonimo kvar na kupljenoj robi, odnosno ako ne može da se uradi adekvatna zamena kupljenog proizvoda. Micron Incorporated d.o.o. zadržava sva prava promene cene proizvoda, pa ako ste poručili uređaj po jednoj ceni i sa tom cenom ste ga primili na kućnu adresu, a nakon toga je cena smanjena nemate prava na veći povraćaj novca.

Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 14 dana od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Povraćaj novca se vrši u gotovini u poslovnici Micron Incorporated d.o.o. ili na račun sa kog je izvršena uplata uz nalog za povrat robe. Zakonski rok za rešavanje reklamacije u garantnom roku je 30 dana od dana kupovine proizvoda.

 

Kako rešiti i skratiti vreme rešavanja reklamacije? 

Uz proizvod je neophodno da nam dostavite originalni garantni list (u slučaju da je Trgovac za robu dao više od 24 meseca garancije) i kopiju računa. Sve delove upakovati kako bi izbegli eventualna oštećenja pri transportu, a najbolje u originalnom pakovanju i što kompletnije.

Uz svaki deo napisati što detaljniji opis kvara. Takođe je poželjno navesti sve specifičnosti ukoliko kvar nije uobičajen. Pokušajte da izbegnete kratke i nepotpune opise kvarova jer tako možemo doći u situaciju da kvar ne otklonimo i vratimo Vam isti uređaj. Budite što detaljniji u opisu.

Fizički oštećene komponente i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji nemaju pravo na reklamaciju jer Trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, rizik prelazi na kupca.

Molimo Vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je i u Vašem i u našem interesu da se reklamacije i servis rešavaju u što je moguće kraćem roku.

 

Procedura za povrat robe Micron Incorporated d.o.o. kupca u zakonskom roku

Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi gde će kupac tražiti od nas da se kupljena roba vrati iz više razloga. Zakon krajnjem potrošaču to omogućava u određenom roku. Nakon utvrđivanja da je roba vraćena u istom stanju kako je i poslata tj. prodata (neoštećena i ispravna i roba i ambalaža), vrši se povrat novca kupcu ili zamena uz doplatu za neki drugi artikal.

Kupac robu može da vrati samo u sledećim slučajevima UZ RAČUN i napisan RAZLOG VRAĆANJA:

Krajnji kupac zakonski može u slučaju poručivanja putem WEB-a vratiti robu u roku od 14 dana od preuzimanja artikla, slanjem robe kurirskom službom. U tom slučaju se obračunavaju i radni i neradni dani.
Ukoliko je greškom prodavnice Micron Incorporated d.o.o. fakturisana roba koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povraćaja robe je 24h od trenutka prijema robe.


U ovom roku to može uraditi bez ikakvog objašnjenja i tražiti da zameni za drugi artikal, uz doplatu, ili da zahteva povrat novca. Zato je najbolje za kupca da robu proverava prilikom kupovine ili po prijemu od kurira. Kupac nas o ovom obaveštava pozivom prodavnice od koje je dobio robu, slanjem maila na office@microninc.rs, ili dolaskom u maloprodaju gde je kupio robu. U slučaju da kupac reklamira artikal nakon isteka ovog vremena, zbog nedostatka ili kvara, kupac se upućuje na redovnu proceduru RMA (da artikal sam odnese u ovlašćeni servis naveden na garanciji ili da artikal donese u Micron Incorporated radnju).

Kada kupac vraća artikal u maloprodaju u kome je lično preuzeo i kupio robu, on tada donosi kupljeni artikal i prilaze fiskalni račun. Maloprodaja utvrđuje ispunjavajne uslova za to (provera ispravnosti artikla, ambalaže i roka od 7 dana) i vrši nalog za ispravku ukoliko je u zakonskom roku (uzevsi u obzir i radne i neradne dane). Ukoliko radnik u maloprodaji nije kvalifikovan da utvrdi ispravnost, primljeni artikal se šalje u servis.
Ukoliko kupac vraća artikal koji je dobio putem kurirske službe, zakonski rok je 14 dana od prijema robe od kurira i troškove vraćanje robe snosi kupac.

Po prijemu ovako poslate robe služba RMA će utvrditi stanje i ispravnost artikla i obavestiti nas da možemo razdužiti kupca ili poslati neku zamenu.

Ukoliko vam je pošiljka stigla oštećena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštećena, ali je neispravna, kontaktirajte nas kako bi vam poslali zamenu.

Obrazac za podnošenje reklamacije